Validació d'usuari
(c) Grup Salvat.
Home

Grup Salvat Consultors és una companyia de serveis empresarials especialitzada en el camp de la Consultoria Estratègica i el desenvolupament empresarial.

L´ empresa va ser fundada per Joaquim Salvat a l´ any 1.964, centrant-se en oferir un assessorament integral a empreses de petita dimensió. Posteriorment, i de manera progressiva, el grup va augmentant el perfil dels clients i s´ incrementa el valor amb la incorporació dels seus fills, Montse, Joaquim i Mª del Mar, qui dirigeixen en l´ actualitat l´ empresa. S´ inicia llavors una nova àrea essencial pel Grup Salvat, la Consultoria Estratègica Empresarial. Actualment, l´ equip de professionals està format per 25 experts consultors.

Som especialistes en la Planificació Estratègica i Assessorament Preventiu de totes les àrees que poden afectar a l´ empresa: tributària, laboral, mercantil, civil, administrativa, gestió de riscos i patrimonis… En aquest sentit, podem intervenir tant com a grup de recolzament en els períodes de crisi, com de guia per enfortir en les etapes de creixement i diversificació empresarial. Els nostres productes canalitzats en l´ Àrea de Consultoria i Estratègia Empresarial son elements que aporten un valor afegit a un resultat numèric explícit, ja que son treballats per cada destinatari i estudiats per cada divisió funcional per a donar les solucions més rentables en cada moment. 

A partir del coneixement del client, les seves idees de negoci, el seu projecte empresarial i les seves fortaleses i debilitats s´ estableix una relació de confiança i vinculació personal absoluta, que és la clau que ens porta a l´ anàlisi pormenoritzat del problema i a la redacció d´ un dictamen exclusiu que ens permeti arribar als objectius marcats i satisfer les necessitats del client. 

El nostre procés de treball està orientat a la incorporació dels sistemes de Gestió de Qualitat ISO 9001, el que implica un real compromís en una metodologia de treball que anteposa la qualitat a qualsevol altre valor, tant en el desenvolupament intern com en la relació externa amb els nostres clients.