(c) Grup Salvat.
Home Newsletter

Asunto: Proves d'enviament newsletter
Fecha de envío: 2011-02-21 08:58:59
Edición #: 1
Contenido:

Comunicat
Grup Salvat Consultors.

.
1

Benvolgut [NAME] com pots observar estem fent proves per veure si l'enviament de mails des de l'aplicatiu del portal www.salvatassessors.com funciona correctament.

Esperem que així sigui.

Bon dia.

 

Your Subscription:

 

1
.