(c) Grup Salvat.
Home ceem
ceem

consultoria i estratègia empresarial té com a missió oferir solucions per a la gestió, organització i millora de les empreses mitjançant el model "AUDITORIA"

lupa


Què és? Una nova iniciativa de servei, que arranca el seu camí amb el mateixos valors que sustenten les demés divisions del grup: experiència, qualitat, innovació. Consultoria estratègica empresarial està constituïda per un consell Assessor i un grup de Auditors. El consell Assessor actua como a òrgan consultiu i de suport dels diferents projectes auditors que es porten a terme, cohesionant-los i donant-los la màxima garantia de qualitat que representa el segell SALVAT. Els auditors son experts professionals de reconegut prestigi en els seus diferents sectors, en els que apliquen els seus coneixements. Tots treballen amb un mateix objectiu: aportat les millors solucions a les necessitats de creixement i projecció dels seus clients.

Que oferim? Consultoria estratègica empresarial ofereix solucions para la gestió, organització i millora de les empreses a través del format “AUDITORIA”. L’anàlisi que es tu a terme amb aquest estudis te per objectiu el diagnòstic de la situació de la organització i del seu funcionament, aplicant una metodologia sistemàtica i eficaç. Quin és el mètode? Partint del informe de l’auditor, proposem solucions rentables, segures i factibles amb el mínim cost possible. Apliquem mesures correctives, preventives en cas de desviacions, millora de processos i propostes innovadores que augmenten la viabilitat de l’empresa. Oferim solucions òptimes en el sistema d’organització interna, imatge externa e interna de la empresa, producte i servei d’atenció al client.

La Finalitat Donar resposta eficaç en front a la versatilitat del mercat empresarial actual, buscant solucions globals, treballades des de el detall. Aprovisionar al client de tots els elements de judici i valoració situacional de la seva empresa. Els beneficis La nostra oferta de Auditories personalitzades i puntuals, proporciona les eines necessàries per la VIABILITAT I OBTENCIÓ DE BENEFICIS EMPRESARIALS, en un entorn de negoci amb tendència a la unificació i equilibri de criteris que cada cop més, exigeixen els diferents tipus de normatives sobre qualitat. Permet iniciar els processos de correcció, posta al dia i optimització del l’àrea auditada.

 

 

Catàleg.
Consultoria i estratègica empresarial, posa al seu servei un nou i ampli catàleg de serveis d’Auditoria que van més enllà dels tradicionals, i que sens cap mena de dubte tenen una repercussió directa a curt i mig plaç en el compte d’explotació de les empreses amb mires de futur i expansió.
Principals serveis d’Auditoria.
.Laboral
.RRHH
.Fiscal-comptable
.Informàtica
.LOPD
.Tècnica d’Assegurances
.Gestió i millora de processos
.Imatge corporativa
.Responsabilitat Social Empresarial
.Plans d’igualtat .Aplicacions de la norma ISO.

clau