(c) Grup Salvat.
Home ae

assessoria empresarial desenvolupa tres àrees de serveis: Laboral, Fiscal/Comptable i Mercantil.

edifici

LABORAL L'àrea laboral ofereix cobertura a totes les necessitats que en l'ambit Soci Laboral puguin suscitar-se en l'activitat de les empreses

Què fem? Oferim, de manera permanent, solucions innovadores a les diferents situacions de caracter laboral que sorgeixen en l'activitat empresarial. Implementem solucions i sistemes de treball que van des de l'organització efectiva de les relacions laborals fins els reptes que planteja la instrucció de les noves tecnologies en la companyia.

Catàleg.
.Planificació estratègica de les relacions laborals

JURÍDIC Oferim a les pimes un servei d'assessorament jurídic adequat a les necessitats de cada empresa.

Què fem? Col·laborem de forma continuada amb els òrgans de gestió i administració de cada societat donant una solució adequada a cada cas preveient les necessitats i oportunitats dels nostres clients.

Catàleg.
En materia Administrativa:
.Qualificacions empresarials
.Resolució d'expedients davant d'organismes oficials
.Elaboració de contractes derivats de l'activitat empresarial
.Informació i col·laboració en el tràmit de subvencions
.Obertura de locals
En matèria Civil:
.Constitució, modificació i dissolució de societats civils i comunitats de bens
.Contractres de préstecs
.Donacions
.Testaments
.Herències
.Reclamancions
En matèria Immobiliaria:
.Agregacions i separacions de finques
.Declaracions d'obra nova
.Escriptures de propietat horitzontal
.Cancel·lació de garanties hipotecaries
.Compravenda de finques

MERCANTIL L'àrea de mercantil avarca tota la gamma de transformacions empresarials i mercantils, articulades en nombroses ocasions, en tosts els ámbits de l'activitat empresarial.

Què fem? Analitzem, diagnostiquem i proposem les actuacions individuals o coordinades en cadascuna de les operacions pròpies d'aquesta àrea.

Catàleg.
.Constitutció de Societats Anónimes, Societats Limitades, Societats Limitades Professionals i altres tipus d'empresa.
FISCAL COMPTABLE L'àrea fiscal comptable s'ocupa de tot el que està relacionat amb la fiscalitat tant de les empreses com de les persones físiques.

Què fem? Estudiem, dissenyem, planifiquem i tutelem la millor estratègia en quant a les diferents situacins referides a la part numèrica amb que es troben les empreses i les persones.

Catàleg
.Planificació fiscal i comptable
.Assessoria preventiva d'empreses i grups familiars
.Operacions de concentració empresarial: holdings
.Estudis patrimonials
.Plans de Viavilitat
.Confecció i control de pressupostos
.Anàlisis de costos
.Estudi d'operacions econòmiques i disseny de la seva estructura fiscal
.Respressentació davant la inspecció tributaria
.Estudi de polítiques comptables que permetin disposar d'avantatges fiscals
.Estudi de l'impacte tributari de cada operació econòmica previ a la seva realització
.Planificació de es necessitats financeres a curt i mitja termini
.Negociació am entitats bancàries i refinançament de passius exigibles