(c) Grup Salvat.
Home cent10

correduria d'assegurances és la divisió encarregada de preveir als clients tots aquells productes relacionats amb la seguretat dels seus bens, activitats, vida de les persones, i formes de viure de les mateixes.

edifici

Què fem?
Estudiem cada cas de manera personalitzada, buscant el producte més adient per tal d'obtenir el màxim de cobertura, de forma que el futur de tot allò que té que veure amb la persona i el seu entorn quedi ben resguardat i proveït de manera segura.

Catàleg.
.Comerços
.Empreses
.Transport de mercaderies
.Tansportistes de mercaderies alienes
.Productes d'estalvi i inversió
.Plans de Jubilació
.Plans de Pensións
.Automòvils (individual o flota)
.Salut
.Protecció personal individual o col·lectiva
.Llar
.Embarcacions
.Comunitats
.Peritatges

nen